6.13. Verktøykassa

Figur 15.103. Brukarinnstillingane for verktøykassa

Brukarinnstillingane for verktøykassa

6.13.1. Innstillingar

Figur 15.104. Normalinnstillingane

Normalinnstillingane

Her kan du i avgrensa grad bestemma utsjånaden til verktøykassa. Du kan slå av eller på visinga av ein del informasjonar viste nederst i verktøykassa.

Utsjånad

Show GIMP logo (drag-and-drop target)

You can click-drag-and-drop an image from a file browser into this area to open it.

Show foreground and background color

Kontrollerer om fargeområdet (2) til venstre i verktøykassa skal vere synleg eller ei.

Vis aktiv pensel, mønsterelement og fargeovergang

Bestemmer om området i sentrum (3) med symbolet for pensel, mønsterelement og fargeovergang skal vere synleg i verktøykassa.

Show active image

Bestemmer om visinga av det aktive bilete er synleg (4).

Use tool groups

Since GIMP-2.10.18, tools can be grouped in the toolbox (see Del 1.2, «Verktøysymbola»).

Verktøyoppsettet

In this list, tools with an eye are present in the Toolbox. Tools that have no eye can be added to the Toolbox by clicking the corresponding checkbox.

Since GIMP-2.10.18, tools are grouped. You can:

  • Move groups by using drag-and-drop or the arrow buttons at the bottom of the dialog.

  • Create a new group by using the Create a new tool group at the bottom of the dialog. This tool group is created empty.

Changes take effect immediately.