6.21. Innstillingar for festing i biletvindauget

Figur 15.107. Innstillingar for festing i biletvindauget

Innstillingar for festing i biletvindauget

Her bestemmer du korleis festinga til biletet skal vera. Som standard er berre Fest til hjelpelinjer slått på. Du kan også velja å slå på Fest til rutenettet. Fest til lerretkanten og Fest til aktiv bane, både i normalmodus og i fullskjermmodus.

Festeavstand er kor nærme eit element må vera (i pikslar) for at festinga skal skje. Standard er 8 pikslar. Valområdet går frå 0 til 255.