6.22. Inn-einingar

Figur 15.108. Innstillingar for inneiningane

Innstillingar for inneiningane

Utvida inndatautstyr

Deler verktøy og verktøyinnstillingane mellom inneiningane

Når dette er slått på, vert dei same verktøya og verktøyinnstillingane brukte av alle inneiningane. Det vert ikkje bytt verktøy når du byter inneining.

Konfigurering av utvida inndatautstyr

Du brukar denne knappen for å setja opp utstyr som er kopla til datamaskinen: teiknebrett, MIDI-tastatur eller anna utstyr. For eit digitalt teiknebrett kan dialogvindauget sjå slik ut:

Figur 15.109. Innstilling av digitalt teiknebrett

Innstilling av digitalt teiknebrett

Lagra innstillingar for inndatautstyr ved avslutning

Dersom du merkjar av for denne boksen, vil GIMP hugsa kva verktøy, farge og pensel du brukte sist du avslutta.

Lagra innstillingar for inndatautstyr nå

Treng vel ikkje nærare forklaring.

Tilbakestill lagra innstillingar for inndatautstyr

Fjernar dei innstillingane du har gjort og set alt tilbake til normalinnstillingane.