6.22. Συσκευές εισόδου

Σχήμα 15.108. Προτιμήσεις συσκευών εισόδου

Προτιμήσεις συσκευών εισόδου

Επεκταμένες συσκευές εισόδου

Κοινό εργαλείο και επιλογές εργαλείου μεταξύ των συσκευών εισόδου

Όταν ενεργοποιηθεί, το ίδιο εργαλείο και οι επιλογές εργαλείου θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις συσκευές εισόδου. Δεν θα συμβεί αλλαγή εργαλείου όταν αλλάζει η συσκευή εισόδου.

Διαμόρφωση επεκταμένων συσκευών εισόδου

Αυτό το μεγάλο πλήκτρο σας επιτρέπει να ορίσετε τις συνδεμένες συσκευές με τον υπολογιστή σας: πινακίδες (τάμπλετ), πληκτρολόγια MIDI, κλ.π. Εάν έχετε μια πινακίδα, θα δείτε έναν διάλογο όπως αυτός:

Σχήμα 15.109. Προτιμήσεις πινακίδας

Προτιμήσεις πινακίδας

Αποθήκευση ρυθμίσεων συσκευής εισόδου στην έξοδο

Όταν σημειώσετε αυτό το πλαίσιο, το GIMP θυμάται το εργαλείο, χρώμα, μοτίβο και πινέλο που χρησιμοποιούσατε την τελευταία φορά που φύγατε.

Αποθήκευση ρυθμίσεων συσκευής εισόδου τώρα

Αυτονόητο.

Επαναφορά αποθηκευμένων ρυθμίσεων συσκευής εισόδου στις προεπιλεγμένες τιμές

Διαγραφή των ρυθμίσεων σας και επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.