2.5. Det aktive laget er gjennomsiktig

Figur 4.4. Dekkevna for laget er sett til null

Dekkevna for laget er sett til null

Lagdialog med dekkevna sett til null for det aktive laget.


Symptom: Dersom dekkevna er sett til 0 for dette laget kan du ikkje sjå det som vert teikna på det. Ta ein kikk på glidebrytaren Dekkevneøvst i dialogvindauget Lag . Dersom denne er sett til 0 eller ein annan låg verdi, er det her problemet ligg.

Løysing: Flytt eller klikk på glidebrytaren for å endra storleiken.