2.2. Utvalet er usynleg

Forklaring: Dersom dette er problemet, vil du truleg alt ha løyst det berre ved å ha lese så langt. Men berre for å ha forklart det likevel: Av og til er den blinkande linja som viser utvalet nokså i vegen. Særleg om du skal granska detaljar nær denne linja. Difor har du i GIMP høve til å slå av merkinga i biletmenyen VisVis utvalsgrensene. Det kan vere lett å gløyme at du har gjort nettopp dette.

How to fix: Go to the View menu for the image and, if Show Selection is unchecked, click on it.