2.3. Du arbeider utanfor utvalet

Figur 4.2. Fiks utval med utvalsmenyen

Fiks utval med utvalsmenyen

Vel «Alt» i utvalsmenyen for å vera sikker på at alt er merkt og vel så «Ingen» for å fjerna utvalet eller «Inverter» for å invertera det valde området.


Symptom: Du kan ha delar av biletet som tidlegare er merkte, men prøver nå å arbeida på ein annan del som er utføre merkinga. Sjå etter utvalsomrisset å sjå om utvalet er der du vil ha det.

Løysing: Det er eit par løysingar.

[Notat] Notat

Viss dette har øydelagt utvalet, kan du bruka «Angra» (Ctrl+Z) for å få det tilbake slik at vi kan halda fram med å finna ut kva problemet er.