5.3. Banar og utval

GIMP lets you transform the selection of an image into a path. It also lets you transform paths into selections. For information about the selection and how it works, see the Selection section.

Når du omformer eit utval til ein bane, vil banen følgje dei «marsjerande maura». Sidan utvalet er todimensjonalt medan banen er eindimensjonal, er det uråd å gjere denne omforminga utan å missa ein del informasjon. Såleis vil all informasjon om delvis markerte område (t.d. mjuke kantar) forsvinna. Når ein bane vert ført tilbake til eit utval, vil dette resultera i eit alt-eller-ingenting-utval, på same måten som når du vel «Gjer skarpare» i menyen Utval.