6.31. Nye hjelpelinjer frå utvalet

Kommandoen Nye hjelpelinjer frå utvalet legg til fire hjelpelinjer, ei for kvar av dei fire kantane i utvalet. Dersom det ikkje finst noko utval, vert det heller ikkje laga hjelpelinjer.

6.31.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via BileteHjelpelinjerNye hjelpelinjer frå utvalet.