6.33. Innstillingar for rutenettet

The Configure Grid command lets you set the properties of the grid which you can display over your image while you are working on it. GIMP provides only Cartesian grids. You can choose the color of the grid lines, and the spacing and offsets from the origin of the image, independently for the horizontal and vertical grid lines. You can choose one of five different grid styles.

6.33.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteInnstillingar for rutenettet.

6.33.2. Beskriving av dialogen «Innstillingar for rutenettet»

Figur 16.95. Dialogvindauget «Innstillingar for rutenettet»

Dialogvindauget «Innstillingar for rutenettet»

Utsjånad

Du brukar dette dialogvindauget for å bestemma utsjånaden på det rutenettet som kjem fram når du slår på rutenettet.

Linjestil
Kryss (prikkar)

Dette er den minst iaugnefallande stilen, med ein liten prikk i kvart krysningspunkt.

Kryss (trådkors)

Dette er normalstilen, og syner eit lite kryss i kvart av krysningspunkta.

Stipla

Denne stilen viser stipla linjer. Dersom desse linjene er svært nære kvarandre, kan det verta vanskeleg å bruka rutenettet.

Dobbeltstipla

Denne stilen viser stipla linjer der fargen på linjene vekslar mellom forgrunnsfargen og bakgrunnsfargen annakvar gong.

Heiltrukke

Denne stilen viser heiltrukne linjer i forgrunnsfargen.

For- og bakgrunnsfarge

Click on the color button to select a new color for the grid.

Mellomrom

Breidde og høgde

Du bestemmer her cellestorleiken for nettet, dvs. avstanden mellom linjene, i den måleeininga du ønskjer.

Forskyving

Breidde og høgde

Du bestemmer kor mykje rutenettet skal forskyvast i forhold til biletet. Koordinata har, som vanleg, utgangspunkt i øvre, venstre hjørne (0,0).