3.12. Neclaritate în mișcare zoom

3.12.1. Prezentare generală

Fig. 17.32. Filtrul neclaritate în mișcare zoom

Filtrul neclaritate în mișcare zoom

Original

Filtrul neclaritate în mișcare zoom

Neclaritate aplicată


Numele acestui filtru ar trebui să fie Radial. Creează o neclaritate în toate direcțiile din jurul unui centru. Centrul implicit este centrul stratului sau selecției. Puteți stabili centrul undeva în stratul tematic și acest centru este aplicat stratului sau unei selecții dacă există.

3.12.2. Opțiuni

Fig. 17.33. Opțiuni filtru Neclaritate în mișcare zoom

Opțiuni filtru „Neclaritate în mișcare zoom”

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Centru X, Centru Y

Aici, puteți stabili centrul de zoom. Glisoarele și butoanele de spin controlează poziția centrului de zoom pe axa orizontală și verticală. Puteți, de asemenea, apăsa clic pe butonul dreptunghi din dreapta și apoi apăsa clic pe imagine pentru a alege coordonatele.

Factor de neclaritate

Increasing factor will result in more blurring in all directions of zoom.

Controale pe canvas

Această opțiune (implicită) vă permite să modificați configurările neclarității direct pe canvas, pentru o modificare vizuală mai simplă a configurărilor de neclaritate. Afișează o linie cu un mâner la ambele capete pentru a varia centrul și factorul de neclaritate.

Apăsați tasta Alt pentru a varia doar centrul.

Apăsați tasta Ctrl pentru a varia doar factorul de neclaritate.