3.7. Pixelează

3.7.1. Prezentare generală

Fig. 17.22. Exemplu pentru filtrul Pixelează

Exemplu pentru filtrul „Pixelează”

Original

Exemplu pentru filtrul „Pixelează”

Pixelează aplicat


Filtrul pixelează redă imaginea utilizând blocuri de culori mari. Este foarte similar cu efectul văzut la televizor atunci când se ascunde fața unui criminal în timpul procesului. Acesta este folosit pentru efectul Abraham Lincoln : consultați [BACH04].

3.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersBlurPixelize….

3.7.3. Opțiuni

Fig. 17.23. Opțiuni de filtrare pentru Pixelează

Opțiuni de filtrare pentru „Pixelează”

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Formează

There are three Shape choices: Diamond, Round and Square (the default). Diamond and Round shapes will only be visible when you lower Size Ratio X/Y to about 0.6 (Diamond) or 0.5 (Round).

Lățime bloc, Înălțime bloc

Aici puteți stabili lățimea și înălțimea dorită a blocurilor, în pixeli.

În mod implicit, lățimea și înălțimea sunt legate, indicate de simbolul lanțului de lângă casetele de intrare. Dacă doriți să stabiliți lățimea și înălțimea separat, apăsați clic pe acel simbol lanț pentru a le deconecta.

Raport dimensiune X, Raport dimensiune Y

Raport de dimensiune orizontală/verticală (0.000-1.000) al unui pixel în interiorul unui bloc. Valoare implicită este 1.000. Numărul de blocuri rămâne același; Deci, dacă schimbați raportul, modificați dimensiunile blocului, atunci pixelii care lipsesc sunt înlocuiți cu culoarea de fundal.

Offset X, Offset Y

Horizontal/Vertical offset of the shapes in pixels inside a block.

Culoare de fundal

Default background is that of toolbox. You can change it by clicking on color source, which opens a color selection dialog, or picking a color using the color picker on the right.

Note that you can change the background color to be partially or completely transparent by lowering the alpha value in the color selection dialog. This can lead to interesting effects provided the layer you are working on has an alpha channel.