3.7. Εικονοστοιχείωση

3.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.22. Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Αρχικό

Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Εφαρμογή του «Εικονοστοιχείωση»


Το φίλτρο εικονοστοιχείωσης αποδίδει την εικόνα χρησιμοποιώντας μεγάλες ομάδες χρώματος. Είναι πολύ παρόμοιο με το εφέ της τηλεόρασης, όταν σκοτεινιάζει ένας εγκληματίας κατά τη διάρκεια της δίκης. Χρησιμοποιείται για το «εφέ Αβραάμ Λίνκολν»: δείτε [BACH04].

3.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο κύριο μενού μέσα από ΦίλτραΘόλωσηΕικονοστοιχείωση….

3.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.23. Επιλογές φίλτρου «Εικονοστοιχείωση»

Επιλογές φίλτρου «Εικονοστοιχείωση»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Σχήμα

Υπάρχουν τρεις επιλογές σχήματος: Ρόμβος, Στρογγυλό και Τετράγωνο (η προεπιλογή). Τα σχήματα ρόμβων και στρογγυλών θα είναι ορατά μόνο όταν χαμηλώσετε τον Λόγο μεγέθους X/Y σε περίπου 0,6 (Ρόμβος) ή 0,5 (Στρογγυλό).

Πλάτος ομάδας, Ύψος ομάδας

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό πλάτος και ύψος των ομάδων, σε εικονοστοιχεία.

Από προεπιλογή, το πλάτος και το ύψος συνδέονται, που δείχνεται από το εικονίδιο αλυσίδας δίπλα στα πλαίσια εισόδου. Εάν θέλετε να ορίσετε πλάτος και ύψος ξεχωριστά, κλικ σε αυτό το εικονίδιο αλυσίδας για αποσύνδεση τους.

Λόγος μεγέθους Χ, Λόγος μεγέθους Υ

Λόγος μεγέθους οριζόντιο/κάθετο (0,000-1,000) εικονοστοιχείου μέσα σε ομάδα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1,000. Ο αριθμός των ομάδων παραμένει ο ίδιος· έτσι, εάν αλλάξετε λόγο, αλλάζει το μέγεθος της ομάδας και τα εικονοστοιχεία που λείπουν αντικαθίστανται με το χρώμα του παρασκηνίου.

Μετατόπιση X, Μετατόπιση Υ

Οριζόντια/Κάθετη μετατόπιση των σχημάτων σε εικονοστοιχεία μέσα σε μια ομάδα.

Χρώμα παρασκηνίου

Το προεπιλεγμένο παρασκήνιο είναι αυτό της εργαλειοθήκης. Μπορείτε να το αλλάξετε πατώντας στην πηγή χρώματος, η οποία ανοίγει έναν διάλογο επιλογής χρώματος, ή επιλέγοντας ένα χρώμα χρησιμοποιώντας τον επιλογέα χρώματος στα δεξιά.

Σημειώστε ότι μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα παρασκηνίου ώστε να είναι μερικώς ή πλήρως διαφανές, χαμηλώνοντας την τιμή άλφα στο παράθυρο διαλόγου επιλογής χρώματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα εφέ, υπό την προϋπόθεση ότι η στρώση στην οποία εργάζεστε έχει κανάλι άλφα.