5. FÖRÄNDRINGAR

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 3 and 4 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

 1. På titelsidan (och omslagen om det finns några) använda en titel skild från den som [original]dokumentet har, och skild från tidigare versioners titel (som skall, om det finns några, finnas listade i historikavsnittet i dokumentet). Du äger använda samma titel som det föregående dokumentet om den ursprungliga utgivaren ger sitt tillstånd.
 2. Lista på titelsidan, som författare, en eller flera personer eller juridiska personer som ansvarat för förändringarna i den förändrade versionen, tillsammans med minst fem av de huvudsakliga författarna av dokumentet (alla dess huvudsakliga författare, om det har mindre än fem), såvida inte de undantar dig från detta krav.
 3. Ange namnet på utgivaren av den förändrade versionen, som utgivare, på titelsidan.
 4. Bibehålla dokumentets alla upphovsrättsklausuler.
 5. Lägga till en upphovsrättsklausul för dina förändringar angränsande till de andra upphovsrättsklausulerna.
 6. Direkt efter upphovsrättsklausulerna innefatta ett meddelande som ger allmänheten tillstånd att använda den förändrade versionen under villkoren i denna licens [det engelska originalet] i den form som visas i Tillägg nedan.
 7. I meddelandet om licensen bevara den fullständiga listan över oföränderliga avsnitt och obligatoriska omslagstexter som finns i dokumentets meddelande om licensen.
 8. Inkludera en oförändrad kopia av denna licens [Det är den engelska originalversionen som avses].
 9. Preserve the section Entitled History, Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled History in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
 10. Bevara den nätverksadress, om det finns någon, angiven i dokumentet till den allmänt tillgängliga transparenta kopian av dokumentet, och likaså nätverksadresserna till de föregående versioner som dokumentet baseras på. Dessa får placeras i avsnittet historik (History). Du äger utelämna en nätverksadress för ett verk som är publicerat mer än fyra år före dokumentet självt, eller om den ursprunglige utgivaren vars verk nätverksadressen hänvisar till ger sitt tillstånd.
 11. For any section Entitled Acknowledgements or Dedications, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
 12. Bevara alla oföränderliga avsnitt i dokumentet oförändrade till text och titel. Avsnittsnummer eller motsvarande anses inte tillhöra avsnittets titel.
 13. Delete any section Entitled Endorsements. Such a section may not be included in the Modified Version.
 14. Inte byta titel på något existerande avsnitt så att det blir endossering (Endorsements) eller så att titeln kan förväxlas med något oföränderligt avsnitt.
 15. Bibehåll alla garantiavsägelser.

Om den förändrade versionen innehåller nya framsidestexter eller bilagor som är att anses som sekundära avsnitt och inte innehåller något material kopierat från dokumentet, så äger du, om du vill, benämna några eller samtliga av dessa som oföränderliga. För att göra detta, lägg deras titlar till listan över oföränderliga avsnitt i den förändrade versionens licensmeddelande. Dessa titlar måste vara skilda från alla andra avsnitts titlar.

Du äger lägga till ett avsnitt med titeln endossering (Endorsements), förutsatt att det inte innehåller något annat än endosseringar för din förändrade version från olika aktörer - till exempel, meddelanden om utförd korrekturläsning eller att texten har godkänts av en organisation som en officiell definition av en standard.

Du äger lägga till ett textavsnitt på upp till fem ord som framsidestext, och ett textavsnitt på upp till 25 ord som baksidestext i listan över omslagstexter i den förändrade versionen. Bara ett textavsnitt med framsidestexter och ett med baksidestexter får läggas till av (eller genom försorg av) en enda juridisk person. Om dokumentet redan innehåller en omlagstext för något av omslagen, tidigare tillagd av dig eller genom försorg av samma juridiska person som du företräder, äger du inte lägga till en till, men du äger ändra den gamla med tillstånd från den tidigare utgivaren som lade till den förra.

Författaren (författarna) och utgivaren (utgivarna) av dokumentet ger inte via denna licens sitt tillstånd att använda sina namn för publicitet eller för att lägga till eller antyda endossering av någon förändrad version.