Appendix E. GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Innehållsförteckning

1. BAKGRUND
2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER
3. ORDAGRANN KOPIERING
4. OMFATTANDE KOPIERING
5. FÖRÄNDRINGAR
6. KOMBINERA DOKUMENT
7. SAMLINGAR AV DOKUMENT
8. SAMMANSLAGNING MED OBEROENDE VERK
9. ÖVERSÄTTNING
10. UPPHÖRANDE
11. FRAMTIDA VERSIONER AV DENNA LICENS
12. TILLÄGG: Hur du använder denna licens för dina dokument

Note that any translations of the GNU Free Documentation License are not published by the Free Software Foundation, and do not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL-only the original English text of the GNU FDL does that.

The GIMP Documentation Team

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

1. BAKGRUND

Syftet med denna licens är att göra en handbok, bok, eller annat praktiskt och användbart dokument fritt som i frihet: att försäkra var och en den faktiska friheten att kopiera och sprida det vidare, med eller utan förändringar, antingen kommersiellt eller ideellt. Sekundärt bevarar denna licens ett sätt för författaren och förläggaren att få ära för deras arbete utan att de anses vara ansvariga för förändringar gjorda av andra.

Denna Licens är en sorts copyleft, vilket betyder att derivativa verk av detta dokument själva måste vara fria på samma sätt. Den kompletterar GNU General Public License, som är en copyleft-licens utformad för fri programvara.

Vi har utformat denna licens för att den skall användas för handböcker till fri programvara, eftersom fri programvara behöver fri dokumentation: ett fritt program bör ha en handbok som erbjuder samma friheter som programmet gör. Men denna licens är inte begränsad till programvaruhandböcker; den kan användas för vilket textverk som helst oavsett ämne eller huruvida det är en utgiven, tryckt bok. Vi rekommenderar denna licens huvudsakligen för alla verk vars syfte är instruktion eller referens.