10. UPPHÖRANDE

Du äger inte kopiera, förändra, omlicensiera eller sprida dokumentet annat än enligt villkoren för denna licens. Alla övriga försök att kopiera, modifiera, omlicensiera, eller sprida dokumentet är ogiltiga och kommer automatiskt medföra att du förlorar dina rättigheter enligt denna licens. Tredje man som har mottagit kopior eller rättigheter från dig enligt dessa licensvillkor kommer dock inte att förlora sina rättigheter så länge de följer licensvillkoren.