10. RESCISSIÓ

No podeu copiar, modificar, subllicenciar o distribuir el document fora de les condicions expressament permeses per aquesta llicència. Qualsevol altre intent de còpia, modificació, subllicenciament o distribució del Document és nul, i donarà per acabats automàticament els vostres drets sota aquesta llicència. Tanmateix, els tercers que hagin rebut còpies, o drets, de vós sota aquesta llicència no veuran acabades les seves llicències, sempre que hi romanguin en conformitat total.