8.29. Färg till grå

Denna konvertering från färg till gråskala använder omslutningar formade med den så kallade STRESS-metoden för att utföra gråskalegenerering som bevarar lokal differens.

8.29.1. Aktivera kommandot

  • Du kan komma åt detta kommando från huvudmenyn genom FärgerAvmättaFärg till grå.

8.29.2. Alternativ

Figur 16.188. Inställningar för Färg till grå

Inställningar för ”Färg till grå”

Förinställningar

Förinställningar är en gemensam funktion för flera färgkommandon. Du kan hitta dess beskrivning i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.

Radie

Med omgivningen i beaktande är detta radien i bildpunkter som tas i beaktande när det bestäms vilka färger som mappar till vilka gråskalevärden.

Sampel

Antal sampel per iteration som letar efter intervallet av färger.

Iterationer

Antal iterationer, ett högre antal iterationer ger ett mindre brusigt resultat mot en ökad beräkningskostnad.

Förbättra skuggor

Då aktiverad förstärks detaljer i skuggor på bekostnad av brus.

Toningsalternativ, Förhandsvisning och Dela vy

Dessa är gemensamma funktioner som beskrivs i Avsnitt 8.1.1, ”Colors Common Features”.