8.29. Color a gris

Aquesta conversió de color a escala de grisos utilitza sobres formats amb l'anomenat STRESS, apropar-se per realitzar diferències locals preservant la generació d'escala de grisos.

8.29.1. Activar l'ordre

  • Podeu trobar aquesta ordre en el menú principal ColorsDessaturaColor a gris.

8.29.2. Opcions

Figura 16.188. Opcions de «Color a gris»

Opcions de «Color a gris»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Radi

El veïnatge es té en compte, és el radi en píxels que es considera a l'hora de decidir quins colors s'assignaran als valors de gris.

Mostres

Nombre de mostres a fer per iteració buscant la gamma de colors.

Iteracions

Nombre d'iteracions, un major nombre d'iteracions proporciona resultats menys sorollosos a un cost computacional.

Millora les ombres

Quan s'activa, els detalls a les ombres milloren a costa del soroll.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites en Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».