8.17. Vitbalans

Kommandot Vitbalans justerar automatiskt det aktiva lagrets färger genom att sträcka ut de röda, gröna och blå kanalerna var för sig. För att utföra detta kasseras de bildpunktsfärger vid varje ände av de röda, gröna och blå histogrammen som endast används av 0,05% av bildpunkterna i bilden och sträcker ut det återstående intervallet så mycket som möjligt. Resultatet blir att bildpunktsfärger som sällan dyker upp kring histogrammets kanter (som dammkorn o.s.v.) inte negativt påverkar de lägsta och högsta värdena som används för att sträcka ut histogrammen, jämfört med Sträck ut kontrast. Likt Sträck ut kontrast kan det dock bli nyansförskjutningar i slutresultatet.

Detta kommando passar bra till bilder med vita eller svarta områden av låg kvalitet. Eftersom det brukar skapa helvitt (och helsvart) så kan det vara användbart för att t.ex. förbättra fotografier.

[Notera] Notera

Detta kommando fungerar bara på RGB-bilder. Ifall bilden är i gråskala eller indexerad så kommer menyobjektet vara inaktiverat.

8.17.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ColorsAutoWhite Balance.

8.17.2. Exempel för Vitbalans

Figur 16.160. Ursprunglig bild

Ursprunglig bild

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram före Vitbalans.


Figur 16.161. Bilden efter kommandot

Bilden efter kommandot

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram efter Vitbalans. Vita områden av låg kvalitet i bilden blev helvita.

Histogramutsträckning skapar hål mellan bildpunktskolumner, vilket ger dem ett randigt utseende.