2.4. Den aktiva ritytan är inte synlig

Figur 4.4. Lagret är osynligt

Lagret är osynligt

Dialogen Lager med synligheten av för det aktiva lagret.


Känns igen på: Dialogen Lager ger dig förmågan att växla synligheten för varje lager. Titta på dialogen Lager och se om lagret du försöker arbeta på är aktivt (d.v.s. förmörkat) och har en ögonsymbol till vänster om sig. Om inte så är det detta som är ditt problem.

Lösning: Klicka på ditt avsedda mållager i dialogen Lager för att aktivera det om det inte är aktivt. Om inget av lagren är aktivt kan den aktiva ritytan vara en kanal — du kan ta en titt på dialogen Kanaler för att se. Detta ändrar dock inte lösningen. Klicka om ögonsymbolen inte är synlig i den vänstra kanten i lagerdialogen för att växla läge för den: detta bör göra lagret synligt. Se hjälpavsnittet för dialogen Lager om du behöver mer hjälp.