2.4. El dibuixable actiu no és visible

Figura 4.3. La capa és invisible

La capa és invisible

El diàleg de les capes sense visibilitat en la capa activa.


Com explicar-ho: El diàleg Capes us permet canviar la visibilitat de cada capa activada o desactivada. Mireu el diàleg de capes i comproveu si la capa en què esteu intentant treballar està activa (és a dir, enfosqueix) i té un símbol d'ull a l'esquerra. Si no, aquest és el seu problema.

Com solucionar-ho: Si la capa de destinació prevista no està activa, feu-hi clic al diàleg Capes per activar-la. Si cap de les capes està activa, el dibuixable actiu pot ser un canal: podeu mirar el diàleg canals per a veure-ho. Però això no canvia la solució. Si el símbol de l'ull no és visible, feu clic al diàleg Capes de la vora esquerra per a commutar-lo: això hauria de fer visible la capa. Consulteu la secció Ajuda per al diàleg de capes si necessiteu més ajuda.