2.3. Du arbetar utanför markeringen

Figur 4.2. Fixa markeringen med menyn ”Markera”

Fixa markeringen med menyn ”Markera”

Välj från menyn Markera Allt för att säkerställa att allt är markerat, välj Inget för att ta bort markeringen, eller Invertera för att invertera det markerade området.


Känns igen på: Du kan tidigare ha markerat en del av din bild, men nu försöker du arbeta på en annan del som inte är inom markeringen. Sök rätt på markeringens kontur och se om den är där du vill att den ska vara.

Lösning: Det finns några möjligheter.

[Notera] Notera

Om att göra detta har förstört en markering som du ville behålla, använd Ångra (Ctrl+Z) för att återställa den, så kan vi sedan fortsätta att räkna ut vad problemet är.