16.3. Inbränning

16.3.1. Översikt

Figur 17.416. Exempel för filtret Inbränning: ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Inbränning”: ursprunglig bild

Ogenomskinligt bakgrundslager och förgrundslager med transparens


Figur 17.417. Exempel för filtret Inbränning: filter tillämpat

Exempel för filtret ”Inbränning”: filter tillämpat

Resulterande bild med 8 bildrutor (beroende på storlek och hastighet)


16.3.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterAnimationInbränning….

16.3.3. Alternativ

Figur 17.418. Alternativ för Inbränning

Alternativ för ”Inbränning”

Glödfärg

Utfasning

Utfasningsbredd

Koronabredd

Efterglöd

Lägg till glöd

Förbered för GIF

Hastighet (bildpunkter/bildruta)