16.3. Brenn inn

16.3.1. Oversyn

Figur 17.417. Eksempel for filteret «Brenn inn»: originalbiletet

Eksempel for filteret «Brenn inn»: originalbiletet

Ugjennomsiktig bakgrunnslag og forgrunnslag med gjennomsikt


Figur 17.418. Eksempel for filteret «Brenn inn»: Etter bruk av filteret

Eksempel for filteret «Brenn inn»: Etter bruk av filteret

Det endelege biletet med 8 rammer (avhengig av storleik og fart)


16.3.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen via FilterAnimasjonBrenn inn….

16.3.3. Innstillingar

Figur 17.419. Innstillingane for filteret «Brenn inn»

Innstillingane for filteret «Brenn inn»

Glødfarge

Ton ut

Uttoningsbreidde

Koronabreidde

Etter glød

Legg til glød

Klargjer for GIF

Fart (pikslar/ramme)