16.4. Ondulació

16.4.1. Resum

Figura 17.407. Exemple pel filtre «Ondular»

Exemple pel filtre «Ondular»

Imatge original

Exemple pel filtre «Ondular»

Un fotograma «Ondulat»


16.4.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationRippling….

16.4.3. Opcions

Figura 17.408. Opcions d'«Ondulació»

Opcions d'«Ondulació»

Intensitat de l'ondulació

PENDENT

Nombre de fotogrames

PENDENT

Comportament de les vores

PENDENT