16.4. Ondulació

16.4.1. Resum

Figura 17.419. Exemple pel filtre «Ondular»

Exemple pel filtre «Ondular»

Imatge original

Exemple pel filtre «Ondular»

Un fotograma «Ondulat»


16.4.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal a FiltresAnimacióOndulació….

16.4.3. Opcions

Figura 17.420. Opcions d'«Ondulació»

Opcions d'«Ondulació»

Intensitat de l'ondulació

Nombre de fotogrames

Comportament de les vores