16.4. Krusningar

16.4.1. Oversyn

Figur 17.419. Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Ei «krusningsramme»


16.4.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen via FilterAnimasjonKrusning.

16.4.3. Innstillingar

Figur 17.420. Innstillingane for filteret «Krusning»

Innstillingane for filteret «Krusning»

Krusingsstyrke

Talet på rammer

Kanthandtering