16.4. Krusningar

16.4.1. Oversyn

Figur 17.407. Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Krusning»

Ei «krusningsramme»


16.4.2. Aktivering av filteret

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationRippling….

16.4.3. Innstillingar

Figur 17.408. Innstillingane for filteret «Krusning»

Innstillingane for filteret «Krusning»

Krusingsstyrke

ÅGJERA

Talet på rammer

ÅGJERA

Kanthandtering

ÅGJERA