16.4. Κυματισμός

16.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.420. Παράδειγμα για το φίλτρο «Κυματισμός»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κυματισμός»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Κυματισμός»

Πλαίσιο «κυματισμού»


16.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationRippling….

16.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.421. Επιλογές «Κυματισμού»

Επιλογές «Κυματισμού»

Δύναμη κυματισμού

Αριθμός πλαισίων

Συμπεριφορά ακμής