9. TRADUCCIÓ

La traducció es considera com un tipus de modificació, per la qual cosa podeu distribuir traduccions del document sota els termes de la secció 5. El reemplaçament de les seccions inalterables amb traduccions requereix permís especial dels titulars dels drets d'autor, però podeu afegir traduccions d'algunes o totes les seccions inalterables a les seves versions originals. Podeu incloure una traducció d'aquesta llicència, de totes les notes de llicència del document, així com de les limitacions de garantia, sempre que inclogui també la versió en anglès d'aquesta llicència i les versions originals de les notes de llicència i limitacions de garantia. En cas de desacord entre la traducció i la versió original en anglès d'aquesta llicència, la nota de llicència o la limitació de garantia, prevaldrà la versió original en anglès.

Si una secció del document es titula «Agraïments», «Dedicatòries», o «Historial», el requisit (secció 5) de conservar-ne el títol (secció 2) requerirà, típicament, canviar-ne el títol real.