8. AGREGACIÓ AMB OBRES INDEPENDENTS

Una recopilació del Document o els seus derivats i d'altres documents o treballs separats i independents, en qualsevol mitjà d'emmagatzematge o distribució, es denomina un «agregat» si el copyright resultant de la compilació no s'usa per a limitar els drets dels seus usuaris més enllà del que els dels treballs individuals permeten. Quan el document s'inclou en un agregat, aquesta llicència no s'aplica a altres treballs de l'agregat que no siguin en si mateixos derivats del Document.

Si el requisit de la secció 4 sobre el text de coberta és aplicable a aquestes còpies del Document i el Document és menor que la meitat de l'agregat sencer, els textos de coberta del document poden col·locar-se en cobertes que emmarquin solament el document dins de l'agregat, o l'equivalent electrònic de les cobertes si el document està en forma electrònica. En cas contrari, han d'aparèixer en cobertes impreses emmarcant tot l'agregat.