9. PREVAJANJE

Prevod šteje za vrsto spremembe, zato lahko razširjate prevode dokumenta pod pogoji 4. razdelka. Nadomeščanje nespremenljivih razdelkov s prevodi zahteva posebno dovoljenje imetnikov pravic njihovega razširjanja, lahko pa vključite prevode nekaterih nespremenljivih razdelkov poleg izvirnih različic teh nespremenljivih razdelkov. Vključite lahko tudi prevod tega dovoljenja in vseh obvestil o dovoljenju v dokumentu ter vseh opozoril o garancijah, če vključite tudi izvirno angleško različico tega dokumeta ter izvirne različice obvestil in opozoril. V primeru neskladja med prevodom in angleškim izvirnikom tega dovoljenja, obvestil in/ali opozoril velja izvirna angleški izvirnik.

If a section in the Document is Entitled Acknowledgements, Dedications, or History, the requirement (section 5) to Preserve its Title (section 2) will typically require changing the actual title.