8.30. Dessatura

Utilitzant l'ordre Dessatura es poden convertir tots els colors de la capa activa a escala de grisos. Convertir la imatge a escala de grisos difereix en dos aspectes. En primer lloc només funciona a la capa activa, i, en segon lloc, els colors de la capa són encara valors RGB amb tres components, amb R=G=B que fa de color gris.Això significa que podeu pintar sobre la capa o en zones individuals utilitzant colors no grisos.

[Nota] Nota

Aquesta ordre només funciona en capes d'imatges RGB. Si la imatge està en mode escala de grisos o indexada, no s'hi pot fer res.

8.30.1. Activar l'ordre

Podeu trobar aquesta ordre en el menú principal ColorsDessaturaDessatura…

8.30.2. Opcions

Figura 16.189. El diàleg d'opcions «Dessatura»

El diàleg d'opcions «Dessatura»

Mode: hi ha cinc opcions disponibles per a convertir el color en blanc i negre:

Lluminositat

Les tonalitats de gris es calcularan utilitzant el sRGB linealitzat com

Luminància = (0.22 × R) + (0.72 × G) + (0.06 × B)
Luminància

Les tonalitats de gris es calcularan segons el sRGB no linealitzat

Luma = (0.22 × R) + (0.72 × G) + (0.06 × B)
Lluminositat (HSL)

Les tonalitats de gris es calcularan com

Lluminositat (HSL) = ½× (max(R,G,B) + min(R,G,B))
Mitjana (intensitat HSI)

Les tonalitats de gris es calcularan com

Mitjana (intensitat HSI) = (R + G + B) ÷ 3
Valor (HSV)

Les tonalitats de gris es calcularan com

Valor (HSV) = màx(R,G,B)

Figura 16.190. Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

Imatge original

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

Imatge original


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luminància» aplicada

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luminància» aplicada


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luma» aplicat.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luma» aplicat.


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Lluminositat (HSL)» aplicada.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Lluminositat (HSL)» aplicada.


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Mitjana (intensitat HSI)» aplicada.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Mitjana (intensitat HSI)» aplicada.


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Valor (HSV)» aplicat.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Valor (HSV)» aplicat.


8.30.3. Comparació dels resultats mitjançant l'ús de diferents opcions per a convertir el color en blanc i negre:

 1. El grau i la direcció en què les diferents maneres de convertir una imatge en blanc i negre divergeixen d'una conversió directa de la luminància al blanc i negre depèn de:

  • El mètode de conversió que escolliu.

  • L'espai de color RGB on es realitza la conversió.

  • Com més saturats siguin els colors de la imatge original (com el globus vermell i el groc brillant del gira-sol) més gran serà la desviació d'una conversió directa de la luminància.

  • Els tons (per exemple grocs i vermells) dels diversos colors saturats d'una imatge també fan la diferència.

  • En funció dels valors màxims del canal RGB per a cada píxel, la conversió del valor HSV a blanc i negre sempre és més clara que la imatge original en color i també més clara que totes les altres formes de convertir a blanc i negre.

 2. Comparant el globus vermell amb el gira-sol groc:

  • Per al globus vermell, la Lluminositat (HSL) produeix un resultat molt similar a la luminància, i Luma produeix una conversió molt més fosca.

  • Per al gira-sol, Luma produeix un resultat molt similar a la Luminància, i la Lluminositat (HSL) produeix una conversió molt més fosca.

  • Tingueu en compte que les parts menys saturades de cada imatge semblen més o menys iguals, independentment de quin mètode s'hagi triat per a convertir el color en blanc i negre.

8.30.4. Més informació sobre les cinc opcions per a convertir el color en blanc i negre:

 1. Més informació sobre la luminància:

  • La «luminància» és l'única manera físicament significativa de convertir una imatge en color en blanc i negre; perquè la imatge en blanc i negre resultant té la mateixa luminància relativa (reflecteix el mateix percentatge de llum) que els colors de la imatge original.

  • La luminància s'ha de calcular mitjançant valors RGB linealitzats.

  • Per comoditat diem «Luminància», però el que volem dir realment és «Luminància relativa». Per a més informació, vegeu Luminància relativa i CIE 1931 [XYZ] espai de color.

  • El GIMP utilitza valors sRGB de codi dur per a fer les conversions de Luminància en blanc i negre. El «Futur GIMP» admetrà conversions correctes per a imatges en altres espais de colors.

 2. Més informació sobre Luma:

  • «Luma» és el que obteniu si utilitzeu la fórmula de Luminància en valors RGB que no s'han alineat correctament.

  • Els multiplicadors s'han adaptat correctament a la D50, necessària per al seu ús en una aplicació d'edició de color de perfil ICC (almenys fins que es publiqui la propera versió de les especificacions ICC i la gent esbrini com afarontar la nova llibertat d'utilitzar punts blancs de referència que no siguin D50).

  • El GIMP utilitza valors sRGB de codi dur per a fer les conversions de Luma en blanc i negre. El «Futur GIMP» admetrà conversions correctes per a imatges en altres espais de colors.

 3. Més informació sobre Lluminositat, Mitjana i Valor:

  Les maneres de convertir una imatge en color a blanc i negre «Lluminositat (HSL)», «Mitjana (Intensitat HSI)» i «Valor (HSV)» utilitzant models d'espai en color que es van inventar per a processament ràpid en equips lents dels anys noranta. Per a més detalls vegeu HSL i HSV, parant especial atenció a la següent secció Desavantatges.

 4. En cas que us pregunteu per què la Lluminositat LAB no es troba entre les opcions per a convertir una imatge RGB a blanc i negre, una conversió correctament calculada de RGB a lluminositat LAB i, després de tornada a RGB, produeix exactament el mateix resultat de la conversió de luminància a blanc i negre. Ací teniu el perquè:

  • Dins l'espai de color XYZ, Y és la Luminància. Així, si convertiu una imatge RGB en color a XYZ, la «Y» de XYZ és el mateix nombre que els valors R=G=B que obteniu quan calculeu la luminància RGB.

  • LAB és una transformació perceptiblement uniforme de XYZ. Si convertiu de RGB a XYZ, després a LAB, i definiu A=B=0,0 (o 0,5 per als editors d'imatges que posen el punt mig dels eixos A i B com 0,5 en lloc de 0,0), i després un altre cop a XYZ, els valors X i Z canviaran, però Y no canviarà.

  Les guies d'aprenentatge que produeixen qualsevol cosa que no sigui la lluminositat relativa quan es converteix una imatge RGB en blanc i negre utilitzant la Lluminositat LAB, estan cometent tristament diversos errors matemàtics en les rutines de conversió.