8.24. Mesclador mono

8.24.1. Resum

Figura 16.178. Aplicació del mesclador mono

Aplicació del mesclador mono

Imatge original

Aplicació del mesclador mono

Aplicació de l'ordre «Mesclador mono» amb les opcions per defecte.


[Nota] Nota

Aquesta ordre no funciona amb imatges en escala de grisos. Si la imatge és en escala de grisos, l'entrada del menú està desactivada.

8.24.2. Activa l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ColorsComponentsMono Mixer….

8.24.3. Opcions

Figura 16.179. Opcions de l'ordre «Mesclador mono»

Opcions de l'ordre «Mesclador mono»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Conserva la lluminositat

La barreja pot donar una imatge amb alguns colors massa clars. Aquesta opció redueix la lluminositat dels canals de color alhora que manté una bona relació visual entre ells. Per tant, podeu canviar el pes relatiu dels colors sense canviar la lluminositat total.

Multicopista del canal vermell, Multicopista del canal verd, Multicopista del canal blau

Coeficient aplicat a cada canal. L'interval de valors està entre -5.000 i 5.000. Com que els valors predeterminats són iguals en els tres canals, la imatge està en gris.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

8.24.4. Utilitzant Mesclador mono

Quan s'obre aquest filtre, la previsualització de la imatge es converteix en escala de grisos, però la imatge segueix sent una imatge RGB amb tres canals, fins que es prem el botó D'acord.

Figura 16.180. Vermell: 100% Verd: 50% Blau: 0%. Conserva la lluminositat sense marcar.

Vermell: 100% Verd: 50% Blau: 0%. Conserva la lluminositat sense marcar.

A cada quadrat, els píxels s'han convertit en un nivell de gris igual al valor del canal vermell de la imatge original (el fons s'ha pintat amb color rosa un cop fet visibles tots els quadrats).


Així és com funciona Conserva la lluminositat en mode monocrom: «Per exemple, suposem que els lliscadors estan en Vermell:75%, Verd:75%, Blau:0%. Amb l'opció Conserva la lluminositat desactivada, la imatge resultant seria al 75%+75%+0% = 150%, de fet molt brillant. Un píxel amb un valor de, per exemple, R,G,B=127,100,80 seria 127*0,75+100*0,75+80*0=170 per cada canal. Amb Preserva la lluminositat activada, els lliscadors seran escalats perquè sumin sempre fins a un 100%. En aquest exemple, aquest valor d'escala és 1/(75%+75%+0%) o 0,667. Per tant, els valors de píxels serien uns 113. L'opció Conserva la lluminositat només assegura que els valors d'escala dels lliscadors sempre sumin 100%. Per descomptat, poden passar coses estranyes si un dels lliscadors té un valor negatiu molt gran.» (De l'autor del connector).

[Nota] Nota

Quins canals es modificaran? Això depèn del que vulgueu fer. En principi, el canal vermell és adequat per a les modificacions de contrast. El canal verd s'adapta bé als canvis de detall i el canal blau als canvis de soroll i gra. Podeu utilitzar l'ordre Descompondre.