3.12. Enganxa com a

Aquesta ordre enganxa els continguts del porta-retalls. Per descomptat, primer heu d'utilitzar l'ordre «Copia», perquè així hi hagi alguna cosa al porta-retalls.

There is no way to empty the clipboard.

El submenú ofereix diverses maneres d'enganxar el contingut del porta-retalls:

3.12.1. Enganxa com una sola capa

L'ordre Enganxa com una sola capa crea una capa nova a la imatge activa i enganxa el contingut del porta-retalls. Si les dades no són rectangulars o quadrades en forma, qualsevol regió que no s'estengui fins a la vora del llenç queda transparent (es crearà automàticament un canal alfa). Per descomptat heu de copiar la selecció abans d'utilitzar aquesta ordre.

3.12.1.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaEnganxa com aEnganxa com una sola capa.

3.12.2. Enganxa com una sola capa en el lloc

L'ordre Enganxa com una sola capa en el lloc crea una nova capa a la imatge activa i enganxa el contingut del porta-retalls amb les coordenades exactes des d'on es va copiar originalment el contingut.

Aquesta característica està disponible tant pel porta-retalls com per la memòria intermèdia.

3.12.2.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaEnganxa com aEnganxa com una sola capa en el lloc.

3.12.3. Enganxa com a imatge nova

L'ordre Enganxa com a imatge nova crea una imatge nova i hi enganxa la informació d'imatge del porta-retalls. Si la imatge no és rectangular o quadrada, les regions que estan fora queden transparents (es crea automàticament un canal alfa). Heu de copiar la selecció abans d'usar aquesta ordre, de manera que aconseguireu una imatge amb la mateixa mida que la selecció.

Aquesta ordre funciona igual que l'ordre FitxerCreaDel porta-retalls.

3.12.3.1. Activació de l'ordre
  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaEnganxa com aEnganxa com a imatge nova.

  • o utilitzant la drecera de teclat Maj+Ctrl+V.

3.12.4. Enganxa com a nou pinzell

Aquesta ordre obre una finestra de diàleg que us permet posar nom al pinzell nou. El pinzell apareix al diàleg Pinzells.

3.12.4.1. Opcions

Figura 16.12. El diàleg «Nou pinzell»

El diàleg «Nou pinzell»

Nom del pinzell

Nom del pinzell és el nom que sortirà en el diàleg «Pinzells».

Nom del fitxer

El pinzell nou es guarda com a Nom del fitxer (amb l'extensió .gbr) en el teu directori pinzells personal.

Espaiat

Espaiat: quan el pinzell dibuixa una línia, estampa la icona del pinzell repetidament. Si els estampats estan propers, sembla que sigui una línia contínua.

3.12.4.2. Activació de l'ordre
  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaEnganxa com aEnganxa com a pinzell nou....

3.12.5. Enganxa com a patró nou

Aquesta ordre obre una finestra de diàleg que us permet posar nom al nou patró. El patró apareix a diàleg de patrons.

3.12.5.1. Opcions

Figura 16.13. El diàleg «Nou patró»

El diàleg «Nou patró»

Nom del patró

El Nom del patró és el que sortirà al diàleg Patró.

Nom del fitxer

El patró nou es guardarà com a Nom del fitxer (amb l'extensió .pat) en la vostra carpeta de patrons personal.

3.12.5.2. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaEnganxa com a Enganxa com a patró nou….