3.12. Enganxa com a

This command pastes the clipboard contents. Of course, you must use the «Copy» command before, so that you have something in the clipboard.

There is no way to empty the clipboard.

This command leads to the submenu:

Figura 16.16. The «Paste as» submenu

The «Paste as» submenu

3.12.1. Paste as Single Layer

The Paste as Single Layer command creates a new layer in the active image and pastes the clipboard contents into it. If the data are not rectangular or square in shape, any regions that do not extend to the edge of the canvas are left transparent (an Alpha channel is automatically created). Of course, you have to copy your selection before you use this command.

3.12.1.1. Activació de l'ordre

You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as Single Layer.

3.12.2. Paste As Single Layer In Place

The Paste as Single Layer In Place command creates a new layer in the active image and pastes the clipboard contents at exact coordinates the contents was originally copied from.

Aquesta característica està disponible tant pel porta-retalls com per la memòria intermèdia.

3.12.2.1. Activació de l'ordre

You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as Single Layer In Place.

3.12.3. Enganxa com a imatge nova

L'ordre Enganxa com a imatge nova crea una imatge nova i hi enganxa la informació d'imatge del porta-retalls. Si la imatge no és rectangular o quadrada, les regions que estan fora queden transparents (es crea automàticament un canal alfa). Heu de copiar la selecció abans d'usar aquesta ordre, de manera que aconseguireu una imatge amb la mateixa mida que la selecció.

Aquesta ordre funciona igual que l'ordre FitxerCreaDel porta-retalls.

3.12.3.1. Activació de l'ordre
  • You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as New Image,

  • or by using the keyboard shortcut Shift+Ctrl+V .

3.12.4. Enganxa com a nou pinzell

Aquesta ordre obre una finestra de diàleg que us permet posar nom al pinzell nou. El pinzell apareix al diàleg Pinzells.

3.12.4.1. Opcions

Figura 16.17. El diàleg «Nou pinzell»

El diàleg «Nou pinzell»

Nom del pinzell

Nom del pinzell és el nom que sortirà en el diàleg «Pinzells».

Nom del fitxer

El pinzell nou es guarda com a Nom del fitxer (amb l'extensió .gbr) en el teu directori pinzells personal.

Espaiat

Espaiat: quan el pinzell dibuixa una línia, estampa la icona del pinzell repetidament. Si els estampats estan propers, sembla que sigui una línia contínua.

3.12.4.2. Activació de l'ordre
  • You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as New Brush….

3.12.5. Enganxa com a patró nou

Aquesta ordre obre una finestra de diàleg que us permet posar nom al nou patró. El patró apareix a diàleg de patrons.

3.12.5.1. Opcions

Figura 16.18. El diàleg «Nou patró»

El diàleg «Nou patró»

Nom del patró

El Nom del patró és el que sortirà al diàleg Patró.

Nom del fitxer

El patró nou es guardarà com a Nom del fitxer (amb l'extensió .pat) en la vostra carpeta de patrons personal.

3.12.5.2. Activació de l'ordre

You can access this command from the image menubar through EditPaste asPaste as New Pattern….