6.2. Floriment

6.2.1. Panoràmica

Figura 17.103. Exemple d'aplicació del filtre Floriment

Exemple d'aplicació del filtre Floriment

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Floriment

Aplicació del filtre «Floriment»


Aquest filtre afegeix una lluentor al voltant de les zones brillants.

6.2.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowBloom….

6.2.3. Opcions

Figura 17.104. Opcions del filtre «Floriment»

Opcions del filtre «Floriment»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Llindar

Llindar de brillantor de l'àrea resplendent.

Suavitat

Suavitat de la vora de la zona resplendent.

Radi

El radi de la lluentor.

Força

La força de la lluentor.

Límit de l'exposició

Quan està activat, limita l'exposició dels aspectes ressaltats. Això es pot utilitzar per reduir la brillantor a les zones que estan sobreexposades.