6.3. Supernova

6.3.1. Panoràmica

Figura 17.105. Exemple d'aplicació del filtre Supernova

Exemple d'aplicació del filtre Supernova

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Supernova

El filtre «Supernova» aplicat


Aquest filtre crea una gran estrella que recorda una supernova. Funciona amb imatges RGB i en escala de grisos. L'efecte de llum disminueix segons 1/r, on r és la distància des del centre de l'estrella.

6.3.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowSupernova….

6.3.3. Opcions

Figura 17.106. Opcions del filtre«Supernova»

Opcions del filtre«Supernova»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Centre X, Centre Y

Podeu utilitzar caselles d'entrada per a configurar les coordenades horitzontals (X) i verticals (Y) del centre de la Supernova. També podeu fer clic i arrossegar el centre de la supernova en la previsualització.

Radi

Aquest és el radi del centre de la Supernova: el límit superior sembla ser il·limitat. Quan augmenteu el valor, augmenteu el nombre de píxels blancs centrals segons r*r (1, 4, 9...).

El radi es representa amb una línia horitzontal en la previsualització, amb una creu al final. Podeu fer clic i arrossegar aquesta creu per a establir el radi.

Nombre de rajos

Aquest és el nombre de rajos (1-1024). Cada píxel del centre de la Supernova emet rajos d'un píxel d'ample. Tots aquests rajos estan més o menys superposats, produint aquest efecte de brillantor que s'aconsegueix movent el lliscador.

To aleatori

Els colors dels rajos són a l'atzar. El valor (0-360) sembla ser un interval en el cercle de color HSV.

Color

Quan feu clic sobre la mostra de color, apareix el selector del color habitual.

També disposeu d'un comptagotes. Quan està seleccionat, el punter del ratolí es mostra a la imatge amb un quadrat: és una mostra de color la mida del qual podeu modificar a la finestra d'operació GEGL a la caixa d'eines.

Llavor aleatòria

L'efecte del filtre es fa a l'atzar. Podeu canviar de llavor.