8.37. Intercanvi de color

8.37.1. Resum

Figura 16.200. Exemple del filtre «Intercanvi de color»

Exemple del filtre «Intercanvi de color»

Imatge original

Exemple del filtre «Intercanvi de color»

Filtre aplicat Des del color RGB (122, 149, 199), Fins al color RGB (255, 0, 0), Llindar vermell 0.106, Llindar verd 0.100, Llindar blau 0.190).


Aquest filtre reemplaça un color per un altre.

8.37.2. Activació del filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú principal ColorsMapaIntercanvi de color.

8.37.3. Opcions

Figura 16.201. El diàleg «Intercanvi de color»

El diàleg «Intercanvi de color»

Predefinits

Els «valors predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Color origen

Aquest és el color que voleu reemplaçar. Per a triar un color, podeu utilitzar el botó de color per a obrir el diàleg Selector de colors, o podeu utilitzar l'eina comptagotes per a triar un color de la imatge.

Color final

Aquest és el nou color que voleu utilitzar. Per a triar un color, podeu utilitzar el botó de color per a obrir el diàleg Selector de color, o podeu utilitzar l'eina Selector de color per a triar un color de la imatge.

Llindar vermell, llindar verd, llindar blau

Aquests lliscadors permeten establir la sensibilitat dels components vermell, verd i blau a les diferències de color Des del color. Com més alt sigui el llindar, més píxels es veuran afectats.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són les característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».