8.38. Rotació de colors

8.38.1. Resum

Figura 16.202. Exemple del filtre «Rotació de colors»

Exemple del filtre «Rotació de colors»

Imatge original

Exemple del filtre «Rotació de colors»

S'ha aplicat el filtre «Rotació de colors»; el color blau del cel es troba dins de l'interval d'origen i es converteix en el color taronja a l'interval de destinació


La rotació del mapa de colors permet intercanviar un interval de color (l'interval d'origen) per un altre interval (l'interval de destinació).

8.38.2. Activació del filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú principal ColorsMapaRotació de colors.

8.38.3. Opcions

Figura 16.203. El diàleg «Rotació de colors»

El diàleg «Rotació de colors»

Predefinits

Els «valors predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Interval d'origen, Interval de destinació

Tant l'interval d'origen com el de destinació tenen un cercle de selecció de l'interval de la roda de colors. Podeu arrossegar les dues nanses de fletxa a la ubicació de color que vulgueu. Des de i Fins a, corresponen als lliscadors que es mostren a continuació.

Des de

L'angle de la posició inicial de la gamma de colors a la roda de colors.

A

L'angle de la posició final de la gamma de colors a la roda de colors.

Sentit horari

Quan està marcada, l'interval des del principi fins al final es calcularà en sentit horari, en cas contrari en sentit antihorari (per defecte).

Inverteix l'interval

Aquest botó inverteix els valors Des de i Fins a.

Selecciona-ho tot

Aquest botó selecciona tots els colors que es troben dins de l'interval.

Gestió de grisos

En aquesta secció, podeu especificar com tractar el gris. Per defecte, el gris no es considera un color i no es té en compte per la rotació. Ací, podeu convertir colors lleugerament saturats en gris i també podeu convertir el gris en un color depenent de la configuració de sota.

El cercle petit de la roda de color ajusta el to i la saturació que s'utilitzaran per a seleccionar el color que representa el gris. El To i la Saturació corresponen als lliscadors que es mostren a continuació.

Llindar del gris

Aquest lliscador selecciona quins colors es tractaran com a grisos. Els colors amb una saturació inferior a aquest valor es convertiran al color «gris» seleccionat.

Mode gris
  • Tracta com a fa que els colors grisos dins del rang d'origen es tractin com si tinguessin aquest to i saturació. El color girarà segons els intervals d'origen i destinació.

  • Canvia a canviarà els colors grisos al to i saturació seleccionats sense cap rotació.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són les característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

8.38.4. Exemples que utilitzen la gestió de grisos

Gestió de grisos

Utilitzant el mateix exemple que a la part superior d'aquesta pàgina, però ara amb els següents paràmetres de gestió de grisos utilitzats: llindar del gris 0,40, to 220.0, saturació 0,75.

[Nota] Nota

Si voleu gris en lloc d'un color diferent, hauríeu de deixar el To i la Saturació a 0.

Figura 16.204. Exemples de filtres de «Rotació de colors» per a la gestió del gris

Exemples de filtres de «Rotació de colors» per a la gestió del gris

Mode gris establert a Tracta com això: qualsevol color amb una saturació inferior a 0,34 es convertirà en taronja perquè el to blau seleccionat, la saturació en l'interval d'origen girarà a taronja en l'interval de destinació.

Exemples de filtres de «Rotació de colors» per a la gestió del gris

Mode gris establert a Canvia a això: ara la rotació s'ignora i el color es recull directament en funció del to i la saturació escollits.

Exemples de filtres de «Rotació de colors» per a la gestió del gris

La saturació i el to fixats a 0 converteixen qualsevol cosa per sota del llindar a gris.