8.36. Mapa estrany

8.36.1. Resum

Figura 16.198. Exemple del filtre «Mapa estrany»

Exemple del filtre «Mapa estrany»

Imatge original

Exemple del filtre «Mapa estrany»

Filtre aplicat amb la configuració predeterminada


Aquest filtre distorsiona molt els colors de la imatge aplicant funcions trigonomètriques als valors de color del mapa.

8.36.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal ColorsMapaMapa estrany.

8.36.3. Opcions

Figura 16.199. El diàleg «Mapa estrany»

El diàleg «Mapa estrany»

Predefinits

Els «valors predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Model de color

El model de color utilitzat per a la transformació. Les opcions són RGB (per defecte) i HSL (To, Saturació i Lluminositat).

El model de color escollit canvia la configuració següent.

Freqüència vermella, freqüència verda, freqüència blava, Freqüència del to, freqüència de saturació, freqüència de lluminositat

Aquests lliscadors determinen el multiplicador de freqüència per a cada component en la transformació del color.

Canvi de vermell, canvi de verd, canvi de blau, Canvi de to, canvi de saturació, canvi de lluminositat

Aquests lliscadors i selectors d'angles determinen la quantitat d'un canvi de fase d'un component a un altre que es farà per al component d'entrada escollit.

Manté el component vermell, manté el component verd, manté el component blau, Manté el component del to, manté el component de saturació, manté el component de lluminositat

Aquestes caselles de selecció permeten desactivar que es canviïn un o més dels components. Cap component marcat ací no serà canviat pel filtre.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són les característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».