5.4. Gravat

5.4.1. Visió general

Figura 17.55. Exemple del filtre «Gravat»

Exemple del filtre «Gravat»

Imatge original

Exemple del filtre «Gravat»

Aplicació del filtre «Gravat»


Aquest filtre produeix un efecte de gravat: la imatge es converteix en línies horitzontals en blanc i negre d'alçada variable que es tracen depenent dels píxels subjacents. L'efecte resultant recorda els gravats de les monedes i de les il·lustracions dels llibres antics.

[Nota] Nota

El filtre «Gravat» només funciona sobre seleccions flotants i capes amb canal alfa; si la capa activa no en té, afegiu-ne un primer.

5.4.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresDistorsionsGravat....

5.4.3. Opcions

Figura 17.56. Opcions del filtre «Gravat»

Opcions del filtre «Gravat»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Alçada

Aquesta opció especifica l'alçada de les línies del gravat. El valor va de 2 a 16.

Limita l'amplada de la línia

Si aquesta opció està activada les línies fines no es dibuixaran a les zones de color contigües. Vegeu el següent exemple.

Figura 17.57. Exemple del resultat de l'opció Limita l'amplada de la línia

Exemple del resultat de l'opció Limita l'amplada de la línia

Imatge original

Exemple del resultat de l'opció Limita l'amplada de la línia

Opció limita l'amplada de la línia activada

Exemple del resultat de l'opció Limita l'amplada de la línia

Opció limita l'amplada de la línia desactivada