3.2. Difuminació del focus

3.2.1. Visió general

Figura 17.9. El filtre Difuminació del focus

El filtre Difuminació del focus

Original

El filtre Difuminació del focus

Aplicació de Difuminació del focus


La difuminació del focus crea un difuminat en totes les direccions al voltant d'un punt focal. El punt focal predeterminat és el centre de la capa o selecció. Podeu canviar aquest punt focal arrossegant el punt central. Tots els altres punts i línies també es poden arrossegar per ajustar la forma i l'àrea de focus de la imatge.

3.2.2. Opcions

Figura 17.10. Opcions de diàleg del filtre Difuminació amb focus amb opcions de geometria ampliades

Opcions de diàleg del filtre Difuminació amb focus amb opcions de geometria ampliades

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Forma

Ací podeu seleccionar la forma utilitzada per crear la difuminació del focus. Les opcions són Cercle, Quadrat, Diamant, Horizontal i Vertical.

Tipus de difuminat

El tipus de difuminació per utilitzar. Les opcions són Difuminació gaussiana i Difuminació lenticular.

Radi del difuminat

La mida del radi de difuminació.

Qualitat alta (només disponible per a Difuminació Gaussiana)

Genera resultats més precisos i coherents. Això és més lent.

Factor destacat (només disponible per a la Difuminació lenticular)

Força destacada relativa.

Llindar ressaltat (només disponible per a Difuminació lenticular)

Ací podeu establir els valors mínims i màxims per ressaltar. Es pot configurar arrossegant els triangles en blanc i negre o introduint valors exactes en els camps d'entrada de números.

Opcions de geometria

Totes aquestes opcions relacionades amb la geometria es poden canviar mitjançant els controls visuals del llenç. En cas que necessiteu un control més detallat, podeu configurar-los manualment ací.

Centre X, Centre Y

Especifica la posició central X i Y de la difuminació del focus.

Radi

El radi de la regió enfocat a l'exterior. Visible com la línia contínua exterior.

Nitidesa

El radi de la regió enfocat a l'interior. Visible com la línia contínua interior.

Punt mitjà

El punt mitjà de la transició del focus. Es mostra com una línia discontínua. L'àrea des de la línia interior (nitidesa) fins al punt mitjà és on l'àrea enfocada es converteix en àrea borrosa.

Relació d'aspecte

Això controla la relació d'aspecte.

Rotació

Això controla el gir en graus. Podeu utilitzar el control circular o introduir números.

Control del llenç

Aquesta opció (per defecte) us permet modificar la configuració de difuminació directament al llenç, per a un ajustament visual més fàcil de la configuració de difuminació. Mostra línies en la forma seleccionada amb punts sobre ella. Tant les línies com els punts es poden arrossegar amb un ratolí per canviar el centre del focus, l'àrea de difuminació i altres paràmetres que també estan disponibles a les Opcions de geometria.