3.2. Θόλωση φακού

3.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.9. Το φίλτρο θόλωσης εστίασης

Το φίλτρο θόλωσης εστίασης

Αρχικό

Το φίλτρο θόλωσης εστίασης

Εφαρμόστηκε η θόλωση εστίασης


Η θόλωση εστίασης δημιουργεί θόλωση προς όλες τις κατευθύνσεις γύρω από ένα εστιακό σημείο. Το προεπιλεγμένο εστιακό σημείο είναι το κέντρο της στρώσης ή της επιλογής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το εστιακό σημείο σύροντας το κεντρικό σημείο. Όλα τα άλλα σημεία και γραμμές μπορούν επίσης να συρθούν για να ρυθμίσετε το σχήμα και την περιοχή εστίασης της εικόνας.

3.2.2. Επιλογές

Σχήμα 17.10. Επιλογές διαλόγου φίλτρου θόλωσης εστίασης με διευρυμένες τις επιλογές γεωμετρίας

Επιλογές διαλόγου φίλτρου θόλωσης εστίασης με διευρυμένες τις επιλογές γεωμετρίας

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Σχήμα

Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία θόλωσης εστίασης. Οι επιλογές είναι Κύκλος, Τετράγωνο, Ρόμβος, Οριζόντια και Κάθετα.

Τύποι θόλωσης

Ο τύπος θόλωσης προς χρήση. Οι επιλογές είναι Θόλωση Γκάους και Θόλωση φακού.

Ακτίνα θόλωσης

Το μέγεθος της ακτίνας χωρίς θόλωση.

Υψηλή ποιότητα (διατίθεται μόνο για Θόλωση Γκάους)

Δημιουργία πιο ακριβών και συνεπών αποτελεσμάτων. Αυτό είναι πιο αργό.

Συντελεστής τονισμού (διαθέσιμος μόνο για Θόλωση φακού)

Σχετική ισχύς τονισμού.

Όριο επισήμανσης (διαθέσιμο μόνο για Θόλωση φακού)

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές για τονισμό. Μπορεί να οριστεί είτε σύροντας τα ασπρόμαυρα τρίγωνα, είτε εισάγοντας ακριβείς τιμές στα πεδία εισαγωγής αριθμών.

Επιλογές γεωμετρίας

Αυτές οι επιλογές που σχετίζονται με τη γεωμετρία μπορούν όλες να αλλάξουν χρησιμοποιώντας τα οπτικά στοιχεία ελέγχου σε καμβά. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιο ενδελεχή έλεγχο, μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα εδώ.

Κέντρο Χ, Κέντρο Υ

Καθορίζει τη θέση του κέντρου X και Y της θόλωσης εστίασης.

Ακτίνα

Η ακτίνα της εξωτερικής περιοχής εστίασης. Ορατό ως η εξωτερική συνεχής γραμμή.

Οξύτητα

Η ακτίνα της εσωτερικής περιοχής εστίασης. Ορατή ως η εσωτερική συνεχής γραμμή.

Μέσο

Το μέσο σημείο μετάβασης εστίασης. Εμφανίζεται ως διακεκομμένη γραμμή. Η περιοχή από την εσωτερική γραμμή (ευκρίνειας) μέχρι το μεσαίο σημείο, είναι όπου η περιοχή εστίασης μετατρέπεται σε θολή περιοχή.

Αναλογία διαστάσεων

Αυτή ελέγχει την αναλογία διαστάσεων.

Περιστροφή

Αυτό ελέγχει την περιστροφή σε μοίρες. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το κυκλικό χειριστήριο είτε να εισαγάγετε αριθμούς.

Στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Αυτή η επιλογή (προεπιλογή) σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις θόλωσης απευθείας στον καμβά, για ευκολότερη οπτική μικρορύθμιση των ρυθμίσεων θόλωσης. Εμφανίζει γραμμές στο επιλεγμένο σχήμα με σημεία πάνω του. Τόσο οι γραμμές όσο και τα σημεία μπορούν να συρθούν με το ποντίκι για να αλλάξετε το κέντρο εστίασης, την περιοχή θόλωσης και άλλες ρυθμίσεις που είναι επίσης διαθέσιμες στις Επιλογές Γεωμετρίας.