8.4. To Croma

El filtre To-Croma és una altra manera de modificar la saturació. Es poden trobar explicacions clares sobre el croma i la saturació a https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html .

8.4.1. Activa l'ordre

You can access this command from the main menu through ColorsHue-Chroma….

8.4.2. Opcions

Figura 16.133. Opcions To-Croma

Opcions To-Croma

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

To

El lliscador i els botons fletxa petits permeten seleccionar un to en el cercle cromàtic (-180°, 180°).

Croma

El «Croma» és la puresa del color. Si moveu aquest lliscador, fa els colors més o menys purs.

Lluminositat

Aquest lliscador i els botons fletxa petits permeten seleccionar un valor (lluminositat): -100, 100.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».