8.5. To-Saturació

L'ordre To-Saturació s'utilitza per a ajustar els nivells de to, saturació i brillantor en una franja de pesos del color (temperatura del color) per a l'àrea o la capa activa seleccionada.

[Nota] Nota

Aquesta ordre no funciona amb imatges en escala de grisos. Si la imatge és en escala de grisos, l'entrada del menú està desactivada.

8.5.1. Activa l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú ColorsTo-saturació.

8.5.2. Opcions

Figura 16.132. Opcions de To-Saturació

Opcions de To-Saturació

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Seleccioneu el color primari per a ajustar-lo

Pot optar per ajustar qualsevol dels sis colors: els tres colors primaris (vermell, verd i blau) i els tres colors complementaris (cian, magenta i groc). Estan disposats segons el cercle de color. Quan el to augmenta, el to va en sentit antihorari. Quan disminueix, es fa en Sentit horari. Si feu clic al botó Mestre, els canvis que feu afecten tots els colors. El GIMP per defecte defineix el vermell com a 0. Tingueu en compte que aquests colors es refereixen a intervals de colors i no a canals de color.

Els canvis de to es mostren a les mostres de color i el resultat és visible a la imatge si l'opció Previsualitza està habilitada.

Superposició

Aquest control lliscant us permet establir quants intervals de colors se superposen. Aquest efecte és molt subtil i només funciona amb colors estretament relacionats:

Figura 16.133. Exemple per a l'opció Superposició

Exemple per a l'opció Superposició

Imatge original. D'esquerra a dreta: un groc vermellós (255;240;0); un groc pur (255;255;0); un groc verdós (240;255;0).

Exemple per a l'opció Superposició

Superposició = 0. To = 15. Els colors esdevenen (186;255;1), (168;255;1), (156;255;1).

Exemple per a l'opció Superposició

Superposició = 100. To = 15. Els colors esdevenen (192;255;1), (168;255;1), (162;255;1). A causa de la superposició, el verdós és menys verd i el vermellós menys vermell.


Ajusteu el color seleccionat
  • To: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un to al cercle cromàtic (-180, 180).

  • Lluminositat: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un valor (lluminositat): -100, 100.

    [Nota] Nota

    Ací, els canvis de lluminositat es refereixen a una gamma de colors, mentre que amb les eines Corbes i Nivells es refereixen a un to de color, que funciona en els canals de color. Si canvieu la lluminositat del color groc amb el to-saturació, es canviaran tots els píxels grocs, mentre que amb les eines Corbes o Nivells només es canviarà la lluminositat dels píxels foscos, brillants o mitjans.

  • Saturació: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar una saturació: -100, 100.ó.

El botó Restableix el color restableix els canvis que heu fet al to, a la lluminositat i a la saturació del color seleccionat.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».