8.3. Temperatura del color

8.3.1. Resum

Figura 16.128. Exemple del filtre «Temperatura del color»

Exemple del filtre «Temperatura del color»

Imatge original, amb la temperatura del color estimada de 5.000K

Exemple del filtre «Temperatura del color»

Imatge modificada, amb la temperatura del color canviada a 6.500K


El filtre Temperatura del color permet ajustar en una imatge la temperatura del color de la font de llum en Kelvin. Es pot utilitzar per a corregir la blavor de les fotografies ennuvolades o inclús (fins a cert punt) el rogenc de les fotografies fetes amb llum incandescent i amb la càmera amb llum de dia.

També es pot utilitzar per obtenir efectes creatius interessants.

[Nota] Nota

Aquesta ordre no funciona amb imatges en escala de grisos. Si la imatge és en escala de grisos, l'entrada del menú està desactivada.

8.3.2. Activa el filtre

Aquest filtre es troba en el menú ColorsTemperatura del color….

8.3.3. Opcions

Figura 16.129. Opcions de «temperatura del color»

Opcions de «temperatura del color»

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Temperatura original

Aquesta és la temperatura del color original estimada de la font de llum en Kelvin. Podeu canviar-la perquè la imatge no necessàriament codifica aquesta informació correctament (i és possible que l'hàgiu mesurat o no). A més, sovint hi ha una barreja de fonts de llum (una finestra, un flaix complet, etc.). Però sobretot si es canvia, es poden obtenir interessants efectes creatius.

Temperatura desitjada

Aquesta és la temperatura del color de la font de la llum desitjada en graus Kelvin.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Figura 16.130. Predefinits de la temperatura del color

Predefinits de la temperatura del color

[Suggeriment] Suggeriment

La temperatura original i la desitjada es poden configurar mitjançant predefinits. Per a accedir el menú de predefinits, feu clic-dret al botó amb una icona triangular des de qualsevol de les dues opcions.