14.15. Sinusoide lineal

14.15.1. Visió general

Figura 17.353. Exemple d'aplicació del filtre sinusoide lineal

Exemple d'aplicació del filtre sinusoide lineal

S'ha aplicat el filtre «Sinusoide lineal»


Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresComponPatróSinusoide lineal....

El filtre Sinusoide lineal us permet crear textures basades en sinusoïdals, amb zones més clares i més fosques que es repeteixen en funció d'una sèrie de paràmetres ajustables.

Els resultats no depenen de la imatge que vau obrir.

14.15.2. Opcions

Figura 17.354. Diàleg d'opcions del filtre «Sinusoide lineal»

Diàleg d'opcions del filtre «Sinusoide lineal»

Predefinits, «Tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, Vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Període X, Període Y

Els valors baixos incrementaran la quantitat de patrons repetitius, els valors alts engrandiran els patrons repetitius.

Amplitud X, Amplitud Y

Els valors baixos provocaran un efecte difuminat, els valors més alts fan que el patró sigui més nítid.

Fase X, Fase Y

Això determina el desplaçament on comença el patró.

Angle

Això controla l'angle en què es genera el patró.

Desplaçament, Exponent

El desplaçament del valor i l'exponent controlen la quantitat relativa de zones més fosques i més clares en el patró.

Desplaçament X, Desplaçament Y

El desplaçament dels eixos X i Y.

Rotació

L'angle de gir del patró.

Supermostreig

El nombre de mostres per píxel al llarg de cada eix.