7.6. Soroll RGB

7.6.1. Resum

Figura 17.154. Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Filtre «Soroll RGB» aplicat


El filtre Soroll RGB afegeix un soroll normalment distribuït a una capa o a una selecció. Fa servir el model de color RGB per produir el soroll (el soroll s'afegeix als valors vermell, verd i blau de cada píxel). Una distribució normal significa que només s'afegeix un lleuger soroll a la majoria dels píxels de l'àrea afectada, mentre que menys píxels es veuen afectats per valors més extrems. (Si apliqueu aquest filtre a una imatge plena amb un color gris sòlid i després mireu el seu histograma, veureu una corba gaussiana clàssica en forma de campana).

El resultat és un soroll d'aspecte molt natural.

7.6.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú principal FiltresSorollSoroll RGB….

7.6.3. Opcions

Figura 17.155. Opcions del filtre «Soroll RGB»

Opcions del filtre «Soroll RGB»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Soroll correlatiu

El soroll pot ser additiu (no correlacionat) o multiplicatiu (correlatiu, també conegut com a soroll pigallat). Quan es marca aquesta opció, es multiplica el valor de cada canal per un valor amb distribució regular. Per tant, el resultat depèn dels valors de cada canal. Un valor superior produeix més soroll, i els colors foscos (valors baixos) tendeixen a romandre foscos.

RGB independent

Quan se selecciona aquest botó, podeu moure cada lliscador RGB per separat. En cas contrari, els lliscadors R, G i B es substituiran per un únic lliscador. Aleshores s'hi afegirà el mateix soroll relatiu a tots els canals de cada píxel, de manera que el to dels píxels no canvia gaire.

RGB lineal

Opera amb dades linealitzades de color RGB.

Distribució gaussiana

Utilitzeu una distribució de soroll gaussià. Si no està marcat, es farà servir una distribució lineal del soroll.

Vermell, Verd, Blau, Alfa

Aquests lliscadors horitzontals i les caselles d'entrada adjacents permeten establir el nivell de soroll (0,00 - 1,00) a cada canal.

El valor definit amb aquests lliscadors de fet determina la desviació estàndard de la distribució normal del soroll aplicat. La desviació estàndard utilitzada és la meitat del valor definit (on 1 és la distància entre el valor més alt i més baix possible d'un canal).

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat del soroll. Si s'utilitza la mateixa llavor aleatòria en la mateixa situació, el filtre produeix exactament el mateix resultat. Una llavor aleatòria diferent un produeix resultat diferent. La llavor aleatòria es pot introduir manualment o generar-la aleatòriament prement el botó Llavor nova.