7. Filtres de soroll

7.1. Introducció

Els filtres Soroll afegeixen soroll a la capa o selecció activa. Per a eliminar els petits defectes de la imatge, vegeu els filtres Elimina els pics i Difuminat gaussià selectiu.

Aquesta categoria descriu els filtres següents: