8.7. Exposició

Aquest filtre s'utilitza per a les ombres lluminoses i els tons mitjos d'una imatge sense fer volar els ressaltats. Podeu trobar un tutorial detallat a Apèndix D, Mapa-tonal i recuperació d'ombres mitjançant ColorsExposició... del Gimp.

8.7.1. Activa l'ordre

You can access this command from the main menu through ColorsExposure….

8.7.2. Opcions

Figura 16.137. Opcions d'exposició

Opcions d'exposició

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Nivell de negre

Aquesta opció s'utilitza per a prescindir d'ombres «inútils» i per a remarcar informació.

Exposició

Aquesta opció s'utilitza per a afegir una o més parades de compensació de l'exposició a la imatge.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».