8.8. Ombres i Ressaltats

Aquest filtre permet ajustar les ombres i els ressaltats de la imatge per separat. La implementació segueix de prop la contrapartida en el programari de fotografia Darktable Ombres i Ressaltats.

8.8.1. Activa l'ordre

You can access this command from the main menu through ColorsShadows-Highlights….

8.8.2. Opcions

Figura 16.138. Opcions ombres-ressaltats

Opcions ombres-ressaltats

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Tres grups d'opcions:

Ombres: opcions per a les ombres:

  • Ombres: aquest control lliscant controla l'efecte sobre les ombres; els valors positius il·luminen les ombres mentre que els valors negatius les enfosqueix.

  • Ajust del color de les ombres: aquest control lliscant controla l'ajust de saturació del color fet a les ombres; els valors alts causen millores de saturació en ombres il·luminades; els valors baixos causen la dessaturació de les ombres il·luminades. Normalment és segur deixar això en el seu defecte del 100%. Això dona un impuls natural de saturació a les ombres, similar al que també es podria esperar a la natura si les ombres rebessin més llum.

Llums: options per a les llums:

  • Ressaltats: aquest control lliscant controla l'efecte sobre els ressaltats; els valors negatius enfosqueixen els ressaltats mentre que els valors positius l'il·luminen.

  • Ajustament del color del ressaltat: aquest lliscador controla l'ajustament de saturació del color fet als ressaltats; els valors alts augmenten la saturació en els ressaltats enfosquits; els valors baixos la redueixen. Sovint, els ressaltats no contenen prou informació sobre els colors per a donar colors convincents quan s'enfosqueixen. Pot ser que hàgiu de jugar una mica amb aquest paràmetre per a trobar el valor més adequat depenent de la imatge específica; però compte que, de vegades, els resultats potser encara no són del tot satisfactoris.

Comú: opcions comunes a Ressaltat d'ombres:

  • Ajustament del punt blanc: per defecte, l'algoritme d'aquest mòdul deixa sense tocar el punt negre i el punt blanc. En alguns casos, una imatge pot contenir variacions tonals més enllà del punt blanc, és a dir, per sobre un valor de luminància de 100. Un canvi negatiu en el lliscador d'ajustament del punt blanc permet reduir aquests valors al rang adequat per tal de visualitzar detalls ressaltats.

  • Radi: aquest control lliscant controla el radi del filtre de difuminat implicat. Els valors més alts donen transicions més suaus entre ombres i ressaltats, però poden introduir halos. Els valors més baixos redueixen la mida dels halos, però poden conduir a un aspecte artificial.

  • Compressió: aquest lliscador controla la intensitat de l'efecte als tons mitjans. Els valors alts redueixen l'efecte extrem entre les ombres i els ressaltats; els valors baixos provoquen ajustaments forts també als tons mitjans. Normalment només cal que toqueu aquest paràmetre si voleu limitar els efectes a les ombres i ressaltats extrems; augmentar el valor en aquest cas. Al 100% aquest mòdul ja no té cap efecte visible ja que només es veuen afectats els negres i els blancs absoluts.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».